Absorbere
vil si å suge til seg kraft, suge opp,(f.eks. vann, vin eller fett)