À la betyr :
på samme måte som, i samsvar med, slik som i.